Lassila&Tikanoja

L&T - Pamark Group operatiivisen toiminnan avainkumppanina

Viisi vuotta sitten Lassila & Tikanojalla aloittanut Janne Jaakkola on tehnyt pitkän uran hankintojen parissa. Kun Janne aloitti nykyisen työrupemansa L&T:n hankintapäällikkönä, oli Pamark (nyk. Pamark Group) ollut heidän logistiikkakumppaninsa jo viisi vuotta.

”Kun aloitin työt L&T:llä, Pamark oli ollut logistiikkakumppanimme jo puolen vuosikymmentä. Oli kuitenkin helppo tunnistaa, että Pamark Groupin kustannustehokkuus syntyi toki laadukkaiden tuotteiden, mutta ennen kaikkea palvelualttiuden kautta. Yhteistyömme kehityksen myötä Pamark Groupista on muodostunut operatiivisen toimintamme avainkumppani.” Jaakkola toteaa.

Tänä päivänä Pamark Group toimittaa varastostaan yli 1 000 erilaista tuotetta tuhansille työntekijöille. Yhteensä kaksitoista vuotta kotimaista ja kansainvälistä hankintaa tehnyt Jaakkola kiteyttääkin hankintaperiaatteensa kolmeen peruspilariin: Kustannustehokkuus, laatu ja ympäristö.

Pamark Groupin luoma lisäarvo L&T:lle on Jaakkolan mukaan tunnistettavissa kustannustehokkaasta, keskitetystä hankinnasta yhden kanavan kautta. Prosessi on ollut yhteistyön alusta alkaen yksiselitteisen virtaviivainen: L&T kilpailuttaa päämiesten hinnat, Pamark Group toimii logistisena kumppanina, varastoijana ja tavaran toimittajana.

”Yhteistyömme Pamark Groupin kanssa on ollut ensiluokkaisen tuottoisaa. On helppoa ylläpitää  lukuisten työntekijöiden hankintoja, kun ensin olemme neuvotelleet päämiesten kanssa hinnoista. Mittavan kokoisen henkilöstön johdosta toimintakonseptit tulee olla viilattuina mahdollisimman pitkälle.” Jaakkola kertoo.

Laatu nousee Jaakkolan mukaan esille toki tuotteiden näkövinkkelistä. On kuitenkin äärimmäisen tärkeää, että laadukkaat tuotteet myös toimitetaan ajallaan oikeaan paikkaan. Tässä Pamark Groupin toimitusvarmuus nousee avaintekijäksi.

”Kaikki lähtee ehdottomasti siitä, että oikeat tuotteet ovat käytössä. Tähän haluan kuitenkin painottaa, että yhtä oleellista on saada nämä valitut tuotteet tarvitsemiimme lokaatioihin silloin, kun niitä tarvitsemme. Tässä Pamark Group on onnistunut erinomaisella tasolla. Tähän myös perustuu tuotteiden ja palveluiden laatu.”, Jaakkola kiteyttää.

Kun kustannustehokas tilaus-toimitusketju on taattu, tulee Jaakkolan mukaan hankintoja tarkastella myös yrityksen arvopohjan näkövinkkelistä.

L&T panostaa omalla toiminnallaan jatkuvasti omien asiakkaidensa vastuullisuustyön tukemiseen. Näin ollen on myös ehdottoman tärkeää, että L&T:n yhteistyökumppanit täyttävät nämä kriteerit ja arvoketju säilyy eheänä.

”Haluamme olla edelläkävijä ympäristöteemoissa. Vastuullisuus näkyy strategiassamme asti. Haluamme pystyä mittaamaan tekemistämme, jotta voimme tukea asiakkaitamme ekologisempiin valintoihin. Tämän johdosta on myös tärkeää valita ne kumppanit, ketkä voivat näihin vaatimuksiin vastata. Tässä Pamark Group on onnistunut juuri sillä tasolla, jota yhteistyökumppaneilta odotamme.”, Jaakkola painottaa.

Voit tutustua L&T:n vastuullisuusteemoihin tästä.