Laatu & Ympäristö

Laadukas toiminta on keskeinen osa Pamark Groupin toiminta-ajatusta. ISO 9001 laatusertifikaatti ohjaa toimintaamme kaikissa yritystoiminnan osa-alueissa. Myös Pamark Groupin ympäristöohjelma on luotu noudattamamme ISO 14001 -ympäristösertifikaatin mukaiseksi.

Pamark Groupille ISO-standardien mukaiset laatu- ja ympäristösertifikaatit on myöntänyt Bureau Veritas Finland.

Laatu

Laadun tulee näkyä päivittäisissä aktiviteeteissa, kuten tuotehallinnassa, toimituksissa, asiakaspalvelussa, reklamaatioissa ja viestinnässä. Luodut laatukriteerit toimivat ohjenuorana pidemmän aikavälin suunnittelussa. Laadunhallintajärjestelmä kasvaa ja kehittyy yrityksen mukana.

Haluamme, että koko henkilöstömme ymmärtää ja sisäistää laatupolitiikan merkityksellisyyden. Meille hyvä laatu on ennen kaikkea tasokasta asiakaspalvelua ja ympäristön kunnioittamista. Kun kehitämme laatua kokonaisvaltaisesti, myös työhyvinvointi ja asiakastyytyväisyys paranevat.

Ympäristö

Omaa ympäristöohjelmaamme päivitetään säännöllisesti, jotta se olisi tarkoituksenmukainen kaikkiin toimintoihin. Tuotteiden ja palveluiden luonteeseen sekä ympäristövaikutuksiin nähden. Erityisesti huomio kiinnittyy toimitiloihin ja logistiikkaan. Pamark Group haluaa minimoida ympäristön kuormittumisen.

Ympäristöpolitiikkamme noudattaa soveltuvaa lainsäädäntöä. Se asettaa perusteet ympäristöpäämäärien määrittelylle ja seurannalle.


Uusi palvelumme tukee taistelua ilmastonmuutosta vastaan ja luo läpinäkyvyyttä tavarakaupan ekosysteemiin.

 

Greenline -projekti on käynnistetty yhdessä logistiikan-, analytiikan-, vastuullisuuden- ja liiketoiminnan-asiantuntijoiden kanssa. Yli vuoden kestävä projekti tulee valaisemaan haastavaa logistiikan ja hankinnan ympäristövaikutusta. Keskittymällä ensin ilmastonmuutoksen hidastamiseen, Greenline -projekti tarjoaa työkalut hiilijalanjäljen seurantaan ja johtamiseen. 

EU:n tulevat Corporate Sustainability Reporting Directive -direktiivin raportointimääräykset ja EU:n vihreän rahoituksen taksonomia yhdistävät hiilipäästöt yhä vahvemmin osaksi rahoitusta ja kannattavaa liiketoimintaa. Erityisesti GHG Protocollan laskentamenetelmän mukaisten Scope 3 päästöjen määrittäminen nousee haastavaksi teemaksi.

Pitkät hankintaketjut, tiedon puute ja monimutkaiset elinkaarilaskelmat tulevat vaikeuttamaan päästöjen määrittämistä. Greenline -projekti avustaa tässä, ja tarjoaa ratkaisuja hiilipäästöjen keräämiseen ja toimitusketjun hallintaan. Greenline on ekosysteemi, joka läpivalaisee toimitusketjujen hiilijalanjäljen, ja lopulta kääntää sen hiilikädenjäljeksi.

Lue mukana olevien yhteistyökumppaneiden, Green Carbonin ja Azetsin näkemys projektista.

Lue lisää Greenlinesta sekä tutustu Greenline -tuotekatalogiin.