WHISTLEBLOWING - VÄÄRINKÄYTÖSTEN ILMOITUSKANAVA PAMARK GROUPIN ORGANISAATIOSSA

Tee ilmoitus anonyymisti ja turvallisesti

Pamark Group sitoutuu eettiseen toimintaan ja avoimuuteen kaikissa liiketoimintaprosesseissa. Olemme ottaneet käyttöön Whistleblowing-kanavan, jonka kautta voit luottamuksellisesti ja halutessasi anonyymisti ilmoittaa rikos-, rikkomus-, tai väärinkäytösepäilyn. Pamark Group käyttää kanavaa lainmukaisen toiminnan ylläpitämiseen.

EU-direktiivi 2019/1937 eli niin kutsuttu ilmoittajansuojelulaki edellyttää, että vähintään 50 henkilöä työllistävät organisaatiot ottavat käyttöön kanavan, jonka kautta työntekijän on mahdollista raportoida laittomuuksista, epäeettisestä toiminnasta, väärinkäytöksistä tai vaarallisista käytännöistä organisaatiossaan. Whistleblowing-kanavan tarkoituksena on valmistaa, että Pamark Group toimii eettisesti ja lainmukaisesti, sekä suojelemme työntekijöidemme etuja.

Whistleblowing on keskeinen osa Pamark Groupin avoimuutta ja vastuullisuutta työelämässä.

Edellytämme organisaatioltamme ja työntekijöiltämme, että he noudattavat jokapäiväisessä työssään työntekijöitämme ja organisaatiotamme koskevaa lainsäädäntöä, sekä Suomen lakia. Mikäli epäilet väärinkäytöstä, voit ilmoittaa siitä tämän kanavan kautta.

Sinulla on mahdollisuus tehdä anonyymi ilmoitus seuraavien EU-lainsäädännön aloihin liittyvistä rikkomuksista tai epäilystä niiden suhteen:

 • Talousrikokset – petokset, rahanpesu, veropetokset ja väärinkäytökset julkisissa hankinnoissa 
 • Ympäristörikokset – vakavat ympäristövahingot, laiton jätteiden käsittely tai päästöt
 • Korruptio – lahjontaa ja muita epäeettisiä käytäntöjä
 • Yleinen terveys ja turvallisuus – lääketieteelliset väärinkäytöt, haitalliset tuotteet tai palvelut
 • Kuluttajansuoja – harhaanjohtava mainonta, petolliset käytännöt tai tuotteiden turvallisuus
 • Tietosuoja ja tietoturva – henkilötietojen väärinkäyttö, tietovuodot tai tietoturvaloukkaukset
 • Työsuhteen rikkomukset – syrjintä, häirintä, työturvallisuusrikkomukset tai epäeettiset käytännöt
 • Rahoitussektori – rahoitusrikkomukset, laittomat rahoitusinstrumentit
 • Säteily- ja ydinturvallisuus
 • Kansanterveys
 • Liikenneturvallisuus
 • Ympäristönsuojelu

Ilmoitukset tulee tehdä vilpittömästi. Tahallisten väärien ilmoitusten tekeminen on kiellettyä ja voivat johtaa oikeudellisiin seuraamuksiin, kuten sakkorangaistukseen. Ilmoittajalla täytyy olla perusteltu syy uskoa, että rikkomista koskeva tieto pitää paikkansa. Ilmoitus täytyy tehdä oikeaan ilmoituskanavaan, eli Pamark Groupin sisäiseen ilmoituskanavaan.

 

Pamark Groupin käyttämä Whistleblowing-kanava on ulkoisen palveluntarjoaja Juuriharja Consulting Group Oy:n toteuttama ja täysin luottamuksellinen kanava.

Juuriharja Consulting Group Oy vastaa ilmoituskanavan teknisestä toteutuksesta ja varmistaa, että ilmoittajan anonymiteetti on turvattu, ilmoituksen tiedot ovat asianmukaisesti suojattu ja järjestelmä täyttää vaadittavat tietosuojakriteerit.