Diversey - vihreästi puhdasta

Diverseyn tuotteet ovat sen satavuotisen historian aikana muodostuneet tutuiksi niin ammattikeittiöiden kuin siivouksen ammattilaisille. Innovatiiviset puhtaanapidon kokonaisratkaisut luovat perustan puhtaalle, terveelle ja turvalliselle ympäristölle, jossa ihmiset voivat elää hyvää elämää huoletta.

Yhtiön toimintaa on ohjannut jo pidemmän aikaa kestävän kehityksen missio. Sitä tukemaan on nyt luotu uusi, 2030-vuoteen katsova vastuullisuusstrategia: Protect. Care. Sustain.

Päästöjen alentamista ja positiivista vaikuttamista ympäristöön

Strategian ensimmäisen osan mukaisesti Diversey suojelee ympäristöä yhteistyössä asiakkaittensa kanssa. 

Kun Diversey hallitsee omia ympäristövaikutuksiaan, se kertautuu myös asiakkaiden ja koko planeetan eduksi. Diversey toimii maailmanlaajuisesti, jolloin myös vaikutukset ovat maailmanlaajuisia ja mittakaavassaan merkittäviä.

Vähentämällä energia-, vesi-, jäte- ja kasvihuonepäästöjä Diverseyn omissa toimitusketjuissa mahdollistetaan se, että myös asiakkaiden päästöt alenevat. Tätä kutsutaan positiiviseksi nettovaikutukseksi.

Osa vastuullisuusstrategiaa on pakkausjalanjäljen minimointi: tavoitteena on, että 100 % pakkauksista edistää vuoteen 2030 mennessä kiertotaloutta. Tämä merkitsee jätteen ja materiaalien uudelleenkäyttöä sekä alun alkaenkin pakkausmateriaalien kierrätettävyyden parantamista. 

Diversey tekee kaikkensa, jottei jätettä päätyisi kaatopaikoille: usein vaihtoehtoiset käyttötavat ovat paitsi ympäristöystävällisiä, myös taloudellisesti järkeviä.

Energian ja päästöjen osalta Diversey pyrkii nettonollahiilidioksidipäästöihin vuoteen 2050 mennessä. 

 

Ihmiset vastuullisuuden keskiössä

Vastuullisuus ei ole vain päästöjen vähentämistä ja jätteenkäsittelyä – sen ytimessä ovat ihmiset. Niinpä kaksi kolmesta vastuullisuusstrategian osa-alueesta linkittyy suoraan ihmisiin.

Care merkitsee sosiaalisen vastuun kantamista: Diversey kantaa vastuuta työntekijöistään. Se haluaa tarjota turvallisen, osallistavan ja henkilökohtaista kehittymistä tukevan työpaikan. Lisäksi Diversey on sitoutunut luomaan arvoa yhtiötä ympäröiviin yhteisöihin.
Ihmisten merkitys näkyy myös vastuullisuusstrategian Sustain-osiossa: vastuullinen johtaminen on nostettu kokonaan omaksi osa-alueekseen. Näin on varmistettu, että kestävä kehitys on aidosti integroitu osaksi jokapäiväistä toimintaa.

Vastuullisella johtamisella kunnianhimoiset tavoitteet saavutetaan oikeasti, eettisesti ja läpinäkyvästi.

 

SURE -  valitse vastuullisesti vihreät tuotteet puhdistukseen

Diverseyn SURE-tuotteilla ympäristömyönteisten valintojen tekeminen on tehty helpoksi. 

Tutkitusti 100 %:sti biohajoavat, ammattikäyttöön suunnitellut puhdistustuotteet ovat sekä käyttäjälle että ympäristölle turvallisia ja auttavat vähentämään luonnonvarojen käyttöä – työn tehokkuudesta tinkimättä, käytettyä työaikaa ja kustannuksia kasvattamatta!

SURE-tuotteet sopivat luonnollisesti Pamarkin Greenline-tuotteiden joukkoon. Greenline-tuotteiden valmistuksesta ja logistiikasta syntyneet hiilipäästöt on kompensoitu tukemalla hiilinieluprojekteja kotimaassa ja ulkomailla.

SURE-tuotteita voit tilata Pamarkin verkkokaupasta jotka löydät linkeistä alta. 

Diversey - kiinteistöjen siivous
Diversey - keittiöhygienia
Diversey - henkilökohtainen hygienia