Näet hinnat ja pääset tilaamaan sisäänkirjautuneena. Mikäli et ole vielä asiakkaamme, luo uusi yritystili tästä > Rekisteröidy ja tilaa

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Pamark Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. 
Seloste on laadittu 17.10.2018 
Viimeisin muutos selosteeseen on tehty 19.01.2021 

1. Selosteen omistaja

Pamark Oy
Robert Huberin tie 2
01510 Vantaa

2. Selosteesta vastaava yhteyshenkilö

Lari Myöhänen
lari.myohanen@pamark.fi
+358 45 807 1020

3. Selosteen nimi

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Säilytettäviä henkilötietoja käytetään asiakasrajapinnassa yhteydenpitoa ja markkinointia varten.
Yksityishenkilöitä (asiakkaita) varten myynti tarvitsee henkilö- ja yhteystiedot luottolupien myöntämistä varten.

Henkilökunnan tietoja säilytetään palkanmaksua varten.

Toimittajien yhteystietoja säilytetään ostotilauksia ja yhteydenpitoa varten.

5. Rekisterin tietosisältö ja säilytysaika

Pamark Oy:n rekisteriin tallennettavia henkilötietoja ovat (asiakas, toimittaja, henkilökunta):

  • Henkilön nimi: asiakas, toimittaja, henkilökunta
  • Henkilötunnus: asiakas, henkilökunta
  • Henkilön yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite): asiakas, toimittaja, henkilökunta
  • Laskutustiedot: asiakas, toimittaja
  • Luottoluokitus: asiakas
  • Pankkitili: henkilökunta

Pamark Oy säilyttää edellä mainittuja henkilötietoja:

  • Asiakas: 2-8 vuotta (sähköiset järjestelmät), 10-15 vuotta (paperiarkistointi)
  • Toimittaja 8-10 vuotta (sähköiset järjestelmät), 10-15 vuotta (paperiarkistointi)
  • Henkilökunta 8-12 vuotta (sähköiset järjestelmät, paperiarkistointi)

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkailta ja toimittajilta sähköpostitse, puhelimitse ja tapaamisten yhteydessä.

Henkilökunnalta saadaan yhteys- ja tilinumerot sopimusten allekirjoitusten yhteydessä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Pamark Oy ei luovuta henkilötietoja muille tahoille. Henkilötietoja julkaistaan vain, jos toimenpiteestä on sovittu erikseen kyseisen henkilön kanssa (asiakas, toimittaja, henkilökunta). 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Pamark Oy käsittelee ja tietoja huolellisesi ja suojaa tiedot asianmukaisesti. Sähköisissä järjestelmissä säilytettävät tiedot
on suojattu huolellisesti ja luottamuksellisesti. Henkilötietoihin pääsy on työntekijöillä, joiden toimenkuvaan se kuuluu. 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella asianmukaisella henkilöllä on oikeus vaatia tallennettujen henkilötietojensa selvitystä ja vaatia mahdollisten virheellisten tietojen korjaamista ja puutteellisten tietojen täydentämistä.

Jokaisella asianmukaisella henkilöllä on myös oikeus vaatia tietojen poistoa Pamark Oy:n rekistereistä.

Mikäli asianmukainen henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin korjausta tai täydentämistä, tulee hänen lähettää kirjallinen pyyntö selosteesta vastaavalla henkilölle.

Selosteesta vastaava voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Henkilöllisyys tulee todentaa paikan päällä selosteen omistajan tiloissa. Selvitys asianmukaiselle tehdään EU:n tietosuoja-asetuksessa mainitun ajan sisällä (30 päivää).

Mikäli henkilötietoja halutaan poistettavan, tulee tästä tehdä kirjallinen pyyntö, joka lähetetään tietosuojaselosteesta vastaavalle henkilölle.  

Selosteesta vastaava voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Henkilöllisyys tulee todentaa paikan päällä selosteen omistajan tiloissa. Toimenpide suoritetaan EU:n tietosuoja-asetuksessa mainitun ajan sisällä (30 päivää).