Metsä Tissue – Puu ratkaisuna moniin tulevaisuuden haasteisiin

Metsä Group -konsernin omistuksessa oleva Metsä Tissue tuskin on monelle suomalaiselle täysin tuntematon toimija. Mm. Katrin ja Serla -brändit omistava Metsä Tissue on jo vuosikymmeniä luonut vaurautta kotimaiselle omistajakunnalleen.

Tätä artikkelia varten haastattelimme Metsä Tissuen markkinointipäällikköä Julia Laaksosta. Julian kanssa keskustelimme Metsä Tissuen neliosaisesta vastuullisuudesta, jossa olennaisena osana on työntekijöiden turvallisuus, viherpesun taklaaminen ja ympäristötekojen konkretisointi.

Kun puhutaan yritystoiminnasta, vastuullisuus voi olla monta eri asiaa ja tulokulmaa. Yksi panostaa hiilijalanjälkeen, toinen verojalanjälkeen ja kolmas työnantajamielikuvaan. Metsä Tissue on halunnut yhdistää nämä kaikki, jotta kestävyys olisi koko konsernin läpileikkaava teema.

Kotimaisessa omistuksessa oleva Metsä Group on vähentänyt vedenkäyttöään 19 % ja CO2-päästöjä 22 %.
Metsä Tissuen markkinointipäällikkönä operoiva Julia Laaksonen vastaa Katrin- hygieniabrändin markkinoinnista Suomessa ja Baltian maissa. Laaksonen on myös mukana vastuullisuustyöryhmässä, jonka tarkoituksena on ylläpitää ja jalkauttaa strategiatason eettisyysteemoja.

”Meillä Metsällä eettisyys on jaettu käytännössä neljään eri osa-alueeseen: työyhteisön hyvinvointi, tuotteistus, ilmasto ja ympäristö sekä konsernitason arvoketju. Meillä Mäntän tehtaan tiimissä ja paikallisessa tekemisessä tarkoitus on luoda konkretiaa sanojen taakse. Viestimme, tutkimme ja koulutamme jälleenmyyjiämme. Konkretia ja avoimuus ovat viherpesun vastakohta.”, Laaksonen toteaa.

”Tehtaidemme on tarkoitus olla fossiilivapaita vuoteen 2030 mennessä. Näin ollen investoimme jatkuvasti uuteen teknologiaan ja pakkaussuunnitteluun, jotta voimme vähentää mm. veden käyttöä sekä kehittää logistiikkaamme.” Laaksonen jatkaa.

Konsernitasolla Laaksosen mainitsemat toimenpiteet ovatkin tuottaneet jo tässä vaiheessa merkittävää kehitystä. Vuodesta 2009 lähtien vedenkäyttö on vähentynyt 19 % ja CO2-päästöt 22 %.

Suomen markkinoilla olevat Metsä Tissuen tuotteet, kuten Katrin-, Lambi- ja Serla pehmopaperit, valmistetaan Mäntän tehtaalla.

”Haluamme valmistaa ne tuotteet Suomessa, joita Suomessa tarvitaan. Valikoimaa kehitetään paikallisen markkinan tarpeisiin. Ei olisi ympäristön kannalta kovin kestävää, jos valmistaisimme Euroopassa – tai muualla maailmassa – paperia, joka kuljetettaisiin erikseen Suomeen. Omistajapohjamme koostuu noin 100 000 suomalaisesta metsänomistajasta. Heille on myös ensisijaisen tärkeää säilyttää kotimaisuus aspekti arvoketjussamme.” Laaksonen kertoo.

Yhteistyökumppanit Metsä Tissuen toiminnassa ovat myös olennainen osa kokonaisvaltaista logistiikan järjestelyä ja kannattavan liiketoiminnan kehitystä. Edellä mainittujen lisäksi myös arvojen kohtaaminen tulee ottaa huomioon.

”On sanomattakin selvää, että yhteistyökumppaneidemme tulee luoda lisäarvoa Metsä Tissuen liiketoiminnan näkökulmasta. Edellytämme kuitenkin yhteistyökumppaneiltamme eettisesti läpileikkaavaa toimintaa. Haluamme tarjota tuotteidemme loppukäyttäjille läpinäkyvän arvoketjun, joka kunnioittaa laajalti ympäristöä ja ihmistä.”, Laaksonen kiteyttää.

Voit tutustua Metsä Groupin vastuullisuusraporttin tästä.

Tutustu Metsä Tissuen tuotteisiin alta:
Pehmopaperit
Käsipyyheannostelijat
Wc-paperit

Copyright © 2022 Pamark Business Oy